en / fr / es / ca

Covid-19

Protocols i mesures higièniques i sanitàries per evitar la pandèmia de coronavirus al turisme Oh my guide! Barcelona empresa certificada Covid-19 free

Mesures higièniques i de seguretat sanitària durant la pandèmia de la COVID-19

Totes les experiències i visites compten amb les mesures de seguretat requerides per les autoritats sanitàries:

  • Grups reduïts
  • Distància social entre no convivents
  • És completament imprescindible que tots els participants vinguin equipats amb la seva mascareta i que la mantinguin ben col·locada durant el recorregut. Només es podran treure la mascareta si ens trobem a exteriors i amb distància d’almenys 1.5 metres entre persones no convivents. Qualsevol tipus d’interacció verbal amb persones no convivents del grup i/o amb el guia on no es mantingui una distància de 1.5 metres obliga a l’ús de mascareta. L’incompliment d’aquesta norma pot resultar en la impossibilitat de seguir amb el recorregut.
  • No es farà servir transport públic durant les visites ni es compartiran materials entre els assistents
  • Farem servir un sistema de so en directe per a mantenir la distància social. Cal que els participants portin els seus propis auriculars.
  • L’organització es reserva el dret de no admetre a participants que no compleixin amb els requeriments sanitaris
  • Per la teva seguretat i la dels altres, un turisme de qualitat i segur. Turisme Covid free amb Oh my guide!

Important: alguns museus/ monuments encara no han reobert o bé presenten restriccions per a grups com a conseqüència de la pandèmia. Preguem consultis abans amb Oh my guide! Barcelona.